SALVADOR PÁNIKER I EL RETROPROGRÉS

Ara que s’ha encetat l’any Raimon Panikkar, és oportú recordar que el 2017 vam perdre un dels referents intel·lectuals més singulars d’aquest petit país: el seu germà, en Salvador Pániker. La diferència en el cognom és deguda a que en Raimon va decidir modificar el seu per adaptar-lo millor a la fonètica del cognom original.

Igual que Raimon, Salvador Pániker va ser singular pel seu origen familiar, fill de pare de la Índia i mare catalana; però també va ser singular la seva carrera personal, dedicada primer a la indústria, després a la vida pública en un sentit ampli i finalment a l’especulació filosòfico-vital; i singular, en definitiva, va ser el seu punt de vista, d’una banda a cavall d’Orient i d’Occident i de l’altra casant la filosofia tradicional amb el pensament més innovador i trencador.

Quan va morir, a l’abril, els diaris van explicar que havia desaparegut un filòsof que era conegut com a fundador de l’editorial Kairós, i les últimes dècades també per haver-se dedicat a promoure que es legisli a favor de l’eutanàsia, la mort digna. Algun també va recordar que el seu pensament filosòfic s’havia centrat en un concepte notable: el model retroprogressiu. Així el va anomenar en el seu assaig més ambiciós, “Aproximación al origen”, publicat a la seva editorial el 1983.

Els límits del progrés

En aquell mateix llibre i després en les seves memòries i també en articles, conferències i entrevistes, s’hi va referir amb altres noms: l’esquema retroprogressiu, la dialèctica retroprogressiva, etc. I també el va condensar en una sola paraula: la retroprogressió o RETROPROGRÉS. Però què vol dir aquest concepte? Quina és la proposta concreta que fa? El punt de partida és que el progrés, com a ideal que mou el món occidental i el de patró occidentalitzat -que, de fet, ja és tota la resta del món-, està esgotat.

El progrés el podríem definir com la creença que la progressiva racionalització del món, a través sobretot del desenvolupament científico-tecnològic, permet solucionar tots els problemes als quals s’enfronta la humanitat, per difícils que siguin. I també, i potser més important, que aquesta progressiva racionalització del món va fent “millors” els humans en tots els sentits, sobretot el moral.

Aquesta creença arrenca amb el Renaixement, es consolida amb la Il·lustració i pren embranzida durant els segles XIX i XX. I és durant aquest últim segle, sobretot en l’últim terç, que l’ideal entra en crisi. I ho fa perquè s’evidencia que l’optimisme que despertava el seguiment dels seus postulats era excessiu. La prova és que ha generat problemes equivalents o pitjors que els que se suposava que solucionava.

Cal donar exemples d’això? Potser pels més adeptes a l’ideal sí. Aquí van: la contaminació i el canvi climàtic, l’esgotament de matèries primeres i d’energies fòssils, la pèrdua de biodiversitat, etc. En general són problemes ecològics, que evidencien el sense sentit d’un model socioeconòmic basat en un ideal de progrés que ha tractat els recursos naturals com a infinits en un planeta finit.

D’aquesta presa de consciència va sorgir l’anomenada postmodernitat, és a dir, la constatació que la modernitat basada en el progrés estava arribant al seu punt final i que, per tant, es vivia un canvi d’època. Pániker va bastir la seva proposta filosòfica en ple auge de la postmodernitat i ho va fer en base als seus amples coneixements en filosofia occidental i oriental, però també sobre el que després s’ha anomenat teoria dels sistemes complexos o de la complexitat.

La “fissura”

La tesi de Pániker és la següent: la racionalització del món que comporta el progrés ha creat una esquerda, una “fissura” entre l’”origen” humà, la nostra naturalesa més profunda, i les creences que sobre aquesta naturalesa ha anat forjant el progrés. Una esquerda que s’ha anat eixamplant a mida que el progrés ha anat avançant, perquè la definició de la realitat humana que ens han ofert els discursos públics fets en base a aquest progrés cada vegada era més allunyada de la realitat més “animal”, que no ha pas canviat.

La proposta de Pániker passa per girar la vista cap a aquest “origen”, per retornar-hi. Però no per quedar-s’hi, perquè seria perseguir un altre mite, el de l’Arcadia perduda. Cosa que, per cert, és el que va proposar en el seu moment Rousseau amb el seu ‘bon salvatge’, precisament -i significativament- en plena Il·lustració. Molt al contrari: el que Pániker ens proposa és combinar aquest retorn amb el mateix progrés.

El marge d’ambivalència

Ajuntar-los, diu Pániker, obre un marge d’”ambivalència” que evita caure en l’adoració d’aquests conceptes com a mites. Això permet aprofitar de manera crítica el potencial de tots dos, amb l’”origen” com a referència a no perdre mai de vista i el progrés com a motor de canvi. El resultat és un eixamplament de la consciència, que seria l’autèntica llibertat humana.

Aquesta consciència ampliada ens permet comprendre que el “desordre” que percebem al món que ens envolta -injustícies, desajustos, organització deficient, etc-, potser no és desordre, sinó “un ordre diferent al que esperàvem“. I també que els esforços per “ordenar-lo” millor d’acord amb les eines conceptuals i els patrons coneguts, perfeccionant-los i portant-los fins a les últimes conseqüències, sovint porta a més desordre, no pas a més ordre.

Víctimes del llenguatge

Portant-ho tot més enllà, entenem que aquests patrons antics -el principal dels quals és el mateix ideal de progrés- ens han fet creure que podem comprendre d’una manera absoluta i total la realitat que ens envolta, i que podem controlar-la a través d’aquesta comprensió. I, en últim terme, veiem que l’origen d’aquest enorme malentès és la mateixa naturalesa del llenguatge, perquè, en el fons, només ens permet una il·lusió de comprensió.

Si això costa d’assumir, només cal comparar el que creiem ara amb el que sabem que creia la gent de fa, per exemple, 200, 1.000 o 3.000 anys. I considerar després si pensem que d’aquí 200, 1.000 o 3.000 anys -si l’espècie aconsegueix arribar-hi, es clar- el que creiem ara se sostindrà i serà vigent per als humans que visquin llavors.

És a dir, la consciència ampliada ens facilita el poder admetre que els nostres esquemes mentals actuals no són universalment vàlids, sinó únicament productes de la història humana i vàlids només en el nostre context.

El retroprogrés ja existeix

Vist des d’aquest prisma, el retroprogrés es converteix en un procés de construcció i perfeccionament de models de la realitat que ens serveixin de guia, i també en assumir que, quan es demostra que els models vigents no funcionen, cal canviar-los. Com quan l’evidència científica va posar en qüestió la mecànica de Newton: va entrar en crisi i va acabar sent substituïda per la d’Einstein.

Pániker afirma que precisament això és el model retroprogressiu. I afegeix que no és un projecte pendent d’implantar, sinó que ja existeix: és el procés crític que està en marxa en les societats democràtiques obertes, seguint la definició de Karl Popper.

Això passa quan en aquestes societats l’acció social i política està de debò basada en un debat públic que posa a prova els projectes i les idees abans, durant i després que es portin a la pràctica. Segons Pániker, en aquests casos es solen trobar solucions complexes als problemes complexos, i s’aconsegueix fugir dels discursos simplistes, que és el que hi ha en les dictadures, on no hi ha un autèntic debat públic, sinó només un simulacre.

Proposta o descripció?

En aquest sentit, doncs, la proposta de Pániker no és un programa filosòfico-polític que pretengui substituir el mite del progrés per un altre d’equivalent, sinó que és una descripció de com funciona l’autèntic progrés, un cop despullat del seu contingut mític. Perquè el model retroprogressiu no propugna una creença concreta, sinó un canvi de paradigma que implica abandonar les creences de tipus mitològic.

En últim terme aquest nou paradigma exigeix admetre que no hi ha solucions màgiques que permetin “ordenar” el món seguint un esquema ideològic simple, que és la promesa que fan el socialisme, el comunisme, l’anarquisme, el capitalisme, el liberalisme i la resta d’-ismes. Tots ells, per cert, amb l’ideal del progrés com a referència última.

Molt al contrari: la solució està en el mateix problema, és a dir, en el debat entre aquestes propostes, un debat que Pániker anomena “pluralisme”. És a dir, cap d’aquestes ideologies no té la solució, però la combinació, el combat dialèctic entre elles, és el que permet trobar solucions pragmàtiques i viables en cada moment.

Potser sempre caldrà un mite

Però hi ha un altre problema: sembla que els humans tenim la necessitat de creure en alguna cosa, algun ideal -encara que sigui un mite- que ens serveixi de guia i de referència per donar sentit al nostre món. Això explica que, malgrat estigui en entredit, el progrés continuï sent un mite ben vigent. Per això, un cop constatat que ja no serveix, cal canviar-lo per un altre. I aquest altre podria molt bé ser el mateix retroprogrés.

Salvador Pániker va defensar aquesta necessitat, i va proposar el seu model filosòfic sempre que en va tenir ocasió. Però no va tenir massa èxit, no se li va fer massa cas. Ara que ell ja no hi és potser ho podem fer en nom seu.

Gener 2018

Anuncis

¿SABES QUÉ ES UNA CISMOGÉNESIS? ESTÁS VIVIENDO UNA GRANDE

20150330_202717
Lo que está pasando en Catalunya y en España se puede definir como un proceso de CISMOGÉNESIS. Para los que no la conozcáis, esta palabra se la inventó hace unos 80 años el antropólogo y teórico de la comunicación Gregory Bateson. Es un concepto que ayuda a describir y a analizar los conflictos crónicos cuando sufren un aumento considerable de agresividad entre la partes enfrentadas.
Según este concepto, estos procesos son graduales y sostenidos en el tiempo, de manera que llega un momento en que no está claro cuándo ha empezado el conflicto. Habitualmente también las partes se acusan de ser los iniciadores y únicos responsables, y lo hacen aislando y magnificando los detalles y argumentos que les dan la razón y minimizando la importancia de los hechos y argumentaciones equivalentes que utiliza la otra parte.
Debido a la gradualidad, también suele pasar que, hasta que el proceso no está muy avanzado, las personas involucradas no llegan a ser conscientes de la gravedad de la situación ni de los profundos cambios que están sufriendo como sujetos, cambios causados por la escalada de agresividad. Usar el concepto de cismogénesis permite darse cuenta de que muchos tipos de conflictos individuales y colectivos graves empiezan así, por ejemplo, las separaciones matrimoniales traumáticas y también muchas guerras.
«Nosotros» y «ellos»
En estos procesos el «otro» se convierte en una obsesión, y acaban pasando cosas y se llega a situaciones que los afectados consideraban imposibles e inimaginables. Y las motivaciones de todo ello, por muchos análisis que se hagan a posteriori, muy a menudo no encuentra explicación «racional» posible. Porque lo que más define a los procesos de cismogénesis es la retroalimentación que encuentra cada parte en lo que dice y hace el otro, y que lleva a actuar en una cadena de acción/reacción cada vez más agresiva y más puramente emocional.
Y en eso estamos: hay dos legitimidades, la española centralista y la catalana independentista, que se excluyen mútuamente. Estas dos legitimidades tienen naturalezas y recorridos diferentes, pero en estos momentos son vividas como plenamente legítimas por las personas de los dos grupos humanos que cohesionan. Evidentemente ésto representa un problema muy grave, porque está pasando en un espacio político único en el que sólo hay una legalidad vigente.
En esta dinámica se han configurado dos paradigmas opuestos que se niegan mútuamente la legitimidad y que imposibilitan casi totalmente la comunicación. Y lo peor es que los integrantes de uno y otro bando tienen cada vez menos respeto por los de la parte contraria, porque consideran ilegítima su posición y sus creencias, cosa que conlleva una deshumanización cada vez más cruda del “otro”.
Ésta polarización acaba afectando a todo el mundo, y cada día que pasa más personas se ven obligadas a posicionarse a favor de una de las partes. Y el resultado lo tenemos delante cada día desde ya hace años, en la acción política y judicial, y también en el espacio público, en los debates, en los periódicos, en las televisiones, en las calles, en las conversaciones, en todas partes. Y en los últimos meses y en las últimas semanas el conflicto se ha generalizado, pasando de ser político a civil, i ahora puede estallar.
El conflicto político catalán, una cismogénesis de libro
Cabe recordar que hasta la década de 1990 el independentismo catalán era una expresión utópica de unos ideales percibidos como románticos e irrealizables dentro de la hegemonía de la España autonomista, una expresión que estaba viva sólo en círculos muy reducidos. La concreción por parte de ERC de un programa claramente independentista consiguió que esta expresión, todavía poco representativa, estuviera presente en el Parlament de Catalunya a final de aquella década.
Ésto por lo que respecta al “escenario” puramente catalán. Por lo que respecta al panorama general de España, la segunda legislatura de José María Aznar, iniciada el año 2000, suposo un punto y aparte en la política institucional llevada a cabo hasta entonces por la administración central. Con la mayoría absoluta conseguida justo después del enfrentamiento directo del PP con los restos de ETA y de la izquierda abertzale, el gobierno de Aznar cambió radicalmente el tono que había tenido en la primera legislatura, en la que había tenido mayoría relativa y había pactado con el PNV y con CiU para poder gobernar.
Libre ya de éstos pactos, el gobierno del PP puso en marcha un ambicioso programa con la intención de aprovechar los márgenes legislativos e institucionales para recentralizar el máximo posible la administración del estado. Y lo hizo con bastante éxito, pero éste éxito comportó como reacción en Catalunya que el apoyo electoral al programa independentista de ERC aumentase en las siguientes elecciones, llevando a un tripartito que cambió el panorama político catalán.
Un programa recentralizador frente a uno independentista
A partir de ese momento se puso en marcha la cismogénesis propiamente dicha, las consecuencias de la cual fueron, en Catalunya, el intento de blindar las instituciones autonómicas con un nuevo estatuto de autonomía, que fue recortado durant la tramitación parlamentaria en Madrid y rerecortado por el Tribunal Constitucional el 2010 cuando la ciudadanía catalana ya lo había validado en referéndum.
A partir de ese momento la cismogénesis se aceleró y el resto creo que lo tenemos todos bastante fresco. Sólo remarcaré que por el camino ese programa prácticamente marginal de la ERC de finales de los años 90 acabó convirtiéndose en plenamente mayoritario y hegemónico en Catalunya a partir de, como mínimo, el 2012: por ejemplo, peticiones antes minoritarias como el cálculo del déficit fiscal o la gestión directa de las grandes infraestructuras acabaron asumiéndolas buena parte del espectro político y también de la sociedad catalana, organizaciones empresariales incluidas.
Para que no se malinterprete todo esto es necesario remarcar que el programa de Aznar, que ha acabado siendo asumido por la gran mayoría de la representación política española, el PP pero también el PSOE y Ciudadanos, era y es plenamente legítimo, y además se ha desarrollado dentro del marco constitucional, pese a que muchos consideran que se ha hecho forzándolo un poco o bastante. Pero también ha sido legítima, y no menos, la reacción de la ciudadanía catalana que ha optado mayoritariamente por un programa político que era completamente utópico hace sólo 20 años.
En definitiva, el panorama que tenemos son dos legitimidades plenamente asentadas y hegemónicas, una en el conjunto de España y otra diametralmente opuesta en el territorio catalán.
El conflicto, cada día más grave
Se puede afirmar que esta escalada en la cismogénesis ha beneficiado a la derecha española concentrada en el Partido Popular: en los dos últimos años, a pesar que en las elecciones del 2016 perdió buena parte del apoyo electoral que tenía, los efectos políticos del conflicto le han facilitado poder mantener el control del poder ejecutivo y también del relato de la parte española del conflicto. Pero también ha ayudado a profundizar la hegemonía del independentismo en Catalunya, siguiendo la dinámica de escalada progresiva y de radicalización de posiciones que comporta la cismogénesis.
Ahora, cuando el conflicto ya ha madurado mucho y la cismogénesis está muy avanzada, el gobierno de Mariano Rajoy parece haber apostado por una vía similar a la que, hace poco más de una década, llevó a la expulsión de la izquierda abertzale de la política institucional. Pero las diferencias con el caso del País Vasco son enormes y, muy probablemente no conseguirán el éxito: en Catalunya no ha habido, ni de lejos, la violencia de ETA, y los porcentajes de apoyo ciudadano al independentismo superan de mucho los que tenía entonces la izquierda abertzale.
Es una cismogénesis complementaria o simétrica?
Gregory Bateson creó el concepto de cismogénesis definiendo dos variantes: la complementaria y la simétrica. En el primer caso, las dos partes se enfrentan desde posiciones desiguales y el agravamiento del conflicto refuerza el papel dominante de la más fuerte y el papel dominado de la débil. En esta variante, por tanto, hay dos roles claramente diferenciados, con una de las partes que se reivindica en todo momento como hegemónica y la otra que se ve obligada a asumir su subalternidad.

Así, la dinámica resultante tiende a un reforzamiento de la complementariedad entre los dos roles, de manera que aunque haya momentos en que parezca que el conflicto se desenfrena, lo cierto es que tiende a la estabilidad. Es un esquema conceptual que se puede aplicar a muchas situaciones humanas, por ejemplo, a los casos de acoso laboral o escolar, o también a las relaciones de pareja conflictivas dentro de un esquema machista. Que algunas de éllas acaben como acaban, con la mujer muerta, no quita que la inmensa mayoría puedan mantenerse bastante estables a lo largo del tiempo.

En una cismogénesis simétrica, en cambio, los roles de las dos partes son equivalentes, de manera que el conflicto tiene mucha más tendencia a desenfrenarse, en una dinámica de escalada progresiva, porque ninguna de las dos partes acepta un papel subalterno. Esta variante del concepto es muy útil para analizar el origen de las guerras, sean civiles o entre países. Precisamente Bateson la concibió fijándose en los procesos prebélicos en marcha en la Europa de la década de 1930.
El conflicto que nos ocupa parte claramente de una cismogénesis complementaria en la que el papel dominante la tiene la idea hegemónica de una España unitaria y homogénea, y el papel dominado o subalterno lo tiene la idea una Catalunya plenamente soberana y con voz propia, sea independiente o no.

La intención del independentismo es forzar que el conflicto se convierta en simétrico, pero la parte centralista está forzando la situación para que se mantenga complementario. Y por eso reacciona siguiendo este esquema: se trata sólo de poner en su lugar al subalterno, y por eso activa los mecanismos que se aplican en estas situaciones, que son el sistema judicial y los cuerpos de seguridad.

Fantasías en los dos lados

Nos encontramos, en definitiva, con dos partes que apelan a los mismos grandes principios -democracia, libertad, igualdad, etc-, pero con significados concretos opuestos. Y es necesario remarcar que las dos partes sustentan estos conceptos tan relucientes y transcentes sobre fantasías poco rigurosas. Por el lado independentista la fantasía ha pasado por creer que la independencia sería un camino relativamente fácil, por la simple razón que es evidente que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación, y por eso las instituciones centrales del estado lo acabarían reconociendo aunque les costara.

En esta idea se han basado algunos de los conceptos clave del independentismo, que podrían calificarse de eufemismos: El derecho a decidir, la desconexión, el queremos votar, etc. No estoy afirmando que se hayan utilizado conscientemente para esconder nada ni engañar a nadie y probablemente los que los han promovido también se han engañado a sí mismos. Pero són expresiones que han obviado que la intención real implicaba ir mucho más allá de simplemente emitir un voto, porqué suponía cambiar aspectos esenciales de la arquitectura institucional y legal de Catalunya, y no sólo «desconectar» las instituciones autonómicas existentes y ya está. Y también han obviado que la administración central opondría TODA la resistencia posible.

Por el lado centralista la fantasía pasa por creer que el independentismo es como algún tipo de enfermedad vírica que se ha extendido entre los catalanes y que lo único que hay que hacer es aplicar el tratamiento indicado y ya se curarán. Aparentemente sus responsables políticos no son conscientes de su responsabilidad en la situación, del hecho que muchos catalanes se han sentido empujados hacia el independentismo como reacción a la recentralización del estado que comporta su programa. Y tampoco que el «tratamiento» lo único que conseguirá es agravar la situación y probablemente precipitar una salida traumática de Catalunya del estado a medio o largo plazo.

Trascendencia relativa

Y, en último término, quizás vale la pena decir bien alto que la situación, en el fondo, no es tan grave, y que la vida de los catalanes seguramente no mejorará de manera radical si efectivamente Catalunya se convierte en un estado independiente. És decir, no todo será coser y cantar y habrá que seguir esforzándose día a día para conseguir unos resultados que igual no són tan magníficos como los imaginados.

Ni tampoco España se «romperá» si Catalunya se independiza, simplemente será más pequeña. Y quizás tendrá la oportunidad de repensarse y también los líderes que la controlan podrán preguntarse porque, ante una crisis como la actual, han reaccionado con criterios muy similares a los que hace más de 100 años llevaron a la pérdida de Cuba y Filipinas.

Josep Maria Camps

@jmcampsc

EL REFERÈNDUM COM A RITUAL DE PAS

Arnold Van Gennep, l’etnòleg francès autor del costumari que va servir a Joan Amades de model per fer la seva obra magna, és famós també per haver-se inventat el concepte de ritual de pas.

Aquest concepte defineix els moments especials en els quals els individus canvien de rol social a través de rituals molt reglats i establerts. Aquests rituals institucionalitzen i faciliten aquest pas, tant al subjecte que el fa com per tota la resta que l’acompanya i l’accepta en el seu nou rol. Un exemple típic d’això és el pas de la infantesa o l’adolescència a l’edat adulta, que en moltes societats es fa amb un ritual d’aquest tipus.

És un concepte també aplicable a entitats col·lectives. En aquest sentit, un referèndum d’autodeterminació es podria considerar com mena de ritual de pas mitjançant el qual un col·lectiu humà pot passar de formar part d’una entitat política més gran a ser considerat un ens amb entitat pròpia.

En la situació actual d’oposició rotunda i radical de l’ens polític en el qual està emmarcada Catalunya, l’Estat espanyol, i després de més de 5 anys i tres intents frustrats -9N, 27S i 1O-, aparentment el referèndum no és una opció viable. En això hi ha ajudat molt el que es pot qualificar de cismogènesi, és a dir, la dinàmica perversa del conflicte desigual i in crescendo entre les entitats Espanya i Catalunya que amenaça amb engolir la cohesió social.

Quines alternatives hi ha? Aparentment el registre històric només ofereix dos ‘rituals de pas’ alternatius possibles: la dissolució de l’estat, cosa que facilitaria la configuració d’un estat català; o una insurrecció social generalitzada per obligar l’estat a acceptar el canvi de rol de Catalunya i que, d’acord amb la dinàmica cismogenètica, pot degenerar en una mena de guerra civil més o menys cruenta. La primera és bastant improbable, la segona és, simplement, indesitjable.

Hi ha alguna altra alternativa?

Quan el juliol del 2015 els partits i les entitats sobiranistes van analitzar i negociar com afrontaven les eleccions del 27S, va haver-hi sobre la taula una idea força peculiar que es va anomenar ‘llista sense president’. Aquesta idea, però, es va quedar allà, sobre la taula: tot i que la majoria de partits i entitats l’acceptaven, CDC va aconseguir forçar la formació de Junts pel Sí.

La llista sense president consisteix en el següent: és una llista unitària a la que donen suport partits i entitats, que no presenten candidatures pròpies, i que no està formada per polítics en actiu, sinó per persones de l’anomenada societat civil escollides perquè siguin un reflex el més plural i divers possible del gruix de ciutadans catalans que volen exercir la sobirania.

L’altra característica singular d’aquesta llista és que, si guanya per majoria absoluta de vots -i, lògicament, també d’escons-, no escull president de la Generalitat, cosa que obliga a dissoldre el Parlament passats dos mesos i tornar a fer eleccions. És un instrument que, per tant, obre una mena de procés constituent però dins de la legalitat vigent.

Ara que hi ha convocades eleccions autonòmiques el 21 de desembre, el sobiranisme sembla molt receptiu a fer una llista unitària, però no sembla que, si s’acaba fent, hi hagi la intenció que sigui portant a la pràctica aquesta idea, sinó que es vol que sigui força més convencional i formada per polítics, sobretot els que estan a la presó o a l’exili, perquè serveixin de símbol o per protegir-los de més accions repressives.

Un ritual de grau inferior

Unes eleccions ‘normals’, siguin generals o autonòmiques, també són un ritual de pas en el que es decideixen les línies d’actuació política dins d’un marc institucional establert. Per adonar-se’n d’això només cal recordar com es viu tot el procés: la precampanya i la campanya electoral, el dia de les eleccions i, sobretot, la nit electoral, després de la qual tothom se’n va a dormir començant a assimilar el canvi -o no canvi- que significaran els resultats finals per a la vida pública dels següents anys.

Un referèndum d’autodeterminació, però, és un tipus de ritual de pas d’un grau molt superior, perquè modifica el marc institucional de la societat en la que es celebra. Per tant, si no hi ha la possibilitat d’organitzar un referèndum i es volen aprofitar unes eleccions normals, perquè siguin equivalents cal fer-hi una modificació superlativa, extraordinària, que salvi la distància enorme que hi ha entre un grau i l’altre.

I això només es pot aconseguir introduint algun element que buidi les eleccions dels discursos del debat polític convencional sobre què cal fer dins del marc establert i centri el missatge polític únicament en la impugnació d’aquest marc i la proposta de canviar-lo. I això només és possible si aquest element és prou singular. I quin element hi ha disponible que permeti fer això? Ho heu endevinat: la llista sense president.

Els mecanismes de control que acompanyen totes les eleccions ‘normals’aportaran totes les garanties als resultats, de manera que tots els ciutadans de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i del món sencer sabran del cert si hi ha o no una majoria real de catalans que volen una Catalunya plenament sobirana i hauran d’acceptar-ho, els agradi o no els agradi. En resum: significarà un punt i a part en la situació política a Catalunya i Espanya, que porta gairebé cinc anys bloquejada i en cismogènesi progressiva precisament per aquest motiu: la impossibilitat de celebrar un referèndum d’autodeterminació que, recordem-ho, és la voluntat molt majoritària dels catalans.

Josep Maria Camps
@jmcampsc

SAPS QUÈ ÉS UNA CISMOGÈNESI? DONCS N’ESTÀS VIVINT UNA DE GROSSA

20150330_202717

El que està passant a Catalunya i a Espanya es pot definir com un procés de CISMOGÈNESI. Pels que no la coneguin, aquesta paraula se la va inventar fa uns 80 anys l’antropòleg i teòric de la comunicació Gregory Bateson, i és un concepte que descriu i analitza els conflictes crònics quan hi ha un augment considerable de l’agressivitat mútua entre les dues parts enfrontades.

Segons aquest concepte aquests processos són graduals i sostinguts en el temps, de manera que arriba un moment en què no està clar quan ha començat tot. A més, les parts acostumen a acusar-se mútuament de ser els iniciadors i els únics responsables del conflicte. I ho fan aïllant i magnificant els detalls i les parts que els donen la raó i minimitzant la importància dels fets i argumentacions equivalents que fa servir l’altra part.

Degut a la gradualitat, sol passar que, fins que el procés no està força avançat, les persones que hi estan involucrades no arriben a ser conscients ni de la gravetat que ha agafat el conflicte ni dels canvis profunds que estan patint com a subjectes a causa d’aquesta escalada en l’agressivitat. Usar el concepte de cismogènesi permet adonar-se que molts tipus de conflictes individuals i col·lectius greus comencen així, per exemple separacions matrimonials o, també, força guerres, sobretot les civils.

«Nosaltres» i «ells»

En aquests processos, l’”altre” es converteix en una obsessió, i acaben passant coses i s’acaba arribant a situacions que els afectats consideraven impossibles, inimaginables. I les motivacions, per moltes anàlisi que es facin a posteriori, molt sovint no tenen explicació «racional» possible, perquè el que més defineix els processos de cismogènesi és la realimentació que troba cada part en allò que fa i diu l’altre, i que porta a reaccionar-hi, en una cadena d’acció/reacció cada vegada més agressiva i més purament emocional.

I aquí és on som: hi ha dues legitimitats, l’espanyola centralista i la catalana independentista, que s’exclouen mútuament. Aquestes dues legitimitats tenen naturaleses i recorreguts diferents, però en aquests moments són totes dues viscudes com a plenament legítimes per les persones dels dos grups humans que cohesionen. Això, es clar, és un problema molt greu, perquè està passant en un espai polític únic, en el qual hi ha una única legalitat vigent.

En aquesta dinàmica s’han configurat dos paradigmes oposats que es neguen mútuament la legitimitat i que impossibiliten gairebé del tot la comunicació. I el pitjor de tot això és que els integrants d’una i altra banda tenen cada vegada menys respecte pels de la part contrària, perquè consideren il.legítima la seva posició i les seves creences, cosa que comporta una deshumanització cada vegada més crua de l'”altre”.

Aquesta polarització acaba afectant tothom, que es veu cada vegada més obligat a posicionar-se a favor d’una de les parts. I el resultat el tenim al davant cada dia des de fa anys, en l’acció política i judicial, i també a l’espai públic, als debats, als diaris, a les televisions, als carrers, a les converses, a tot arreu. I els últims mesos i les últimes setmanes el conflicte s’ha anat estenent, passant de ser polític a civil, i ara és possible que estigui a punt d’obrir-se del tot en canal.

El conflicte català, una cismogènesi de llibre

Cal recordar que fins a la dècada del 1990 l’independentisme català era una expressió utòpica d’uns ideals percebuts i vistos com a romàntics i irrealitzables dins l’hegemonia de l’Espanya autonomista, i només estava viu en cercles molt reduïts. La concreció per part d’ERC d’un programa netament independentista va aconseguir que aquesta expressió tingués presència, encara força reduïda, al Parlament de Catalunya al final d’aquella dècada.

Això pel que fa a l’»escenari» purament català. Pel que fa al panorama de tot Espanya, la segona legislatura de José María Aznar iniciada l’any 2000 va suposar un punt i a part en la política institucional duta fins llavors per l’administració central. Amb la majoria absoluta aconseguida just després de l’enfrontament directe del PP amb les restes d’ETA i de l’esquerra abertzale, el govern d’Aznar va canviar radicalment el to que havia tingut en la primera legislatura, en què havia tingut majoria relativa i havia hagut de pactar amb el PNB i amb CiU.

Ja lliure d’aquests pactes, el govern del PP va posar en marxa un programa ambiciós amb la intenció d’aprofitar els marges de la legislació i les institucions per recentralitzar el màxim possible l’administració de l’estat. I ho va fer amb força èxit, però aquest èxit va comportar com a reacció que el suport al programa independentista d’ERC pugés en les següents eleccions, portant a un tripartit que va canviar la fesomia política de Catalunya.

Un programa recentralitzador enfront un d’independentista

A partir d’aquell moment es va posar en marxa la cismogènesi pròpiament dita, les conseqüències de la qual van ser, a Catalunya, l’intent de redefinir i blindar la posició de les institucions autonòmiques catalanes dins d’Espanya amb un nou estatut d’autonomia, que va ser retallat durant la tramitació parlamentària a Madrid i reretallat pel TC el 2010 un cop la ciutadania catalana ja l’havia donat per bo en referèndum.

A partir d’aquell moment la cismogènesi es va accelerar, i la resta crec que ho tenim tots prou fresc. Només remarcaré que, en aquest procés, aquell programa polític independentista pràcticament marginal d’ERC de finals dels anys 90 es va convertir en plenament majoritari i hegemònic a Catalunya a partir de, com a mínim, el 2012: demandes abans minoritàries com el càlcul del dèficit fiscal o la gestió directa de les grans infraestructures les va acabar assumint bona part de l’espectre polític i també la majoria de la societat catalana, organitzacions empresarials incloses.

Aquí hem de considerar que el programa d’Aznar, que ha acabat assumint el gruix de la representació política a Espanya -PP, PSOE i Cs-, era i és plenament legítim, i a més el van poder fer cabre dins del marc de la Constitució, tot i que forçant-ho tot bastant. Però també ha estat legítima, i no menys, la reacció de la ciutadania catalana, optant majoritàriament per un programa polític completament utòpic fa només 20 anys. En definitiva, el panorama que tenim són dues legitimitats plenament assentades i hegemòniques, una al conjunt d’Espanya i una altra de diametralment oposada al territori català.

El conflicte no ha parat d’agreujar-se

L’aprofundiment d’aquesta cismogènesi ha beneficiat a la dreta espanyola concentrada en el Partit Popular: en els dos últims anys, i tot i que el PP va perdre a les eleccions del 2016 bona part del suport ciutadà que tenia, els efectes polítics de la cismogènesi li han facilitat poder mantenir el control del poder executiu i també del relat de la part espanyola del conflicte. Però també han ajudat a aprofundir l’hegemonia de l’independentisme a Catalunya, seguint la dinàmica d’escalada progressiva i de radicalització de posicions que comporta la cismogènesi.

Ara, quan el conflicte ja ha madurat molt i la cismogènesi està molt avançada, el govern de Mariano Rajoy sembla haver apostat per una via similar a la que al País Basc fa poc més d’una dècada va portar a l’expulsió de la política institucional a l’esquerra abertzale. Però les diferències amb el cas basc són molt grans, i molt probablement no se’n podrà sortir: a Catalunya no hi ha hagut, ni de lluny, la violència d’ETA, i el suport ciutadà a l’independentisme depassa de molt el que tenia l’esquerra abertzale a Euskadi.

És una cismogènesi complementària o simètrica?

Gregory Bateson va encunyar el concepte de cismogènesi definint dues variants: la complementària i la simètrica. En el primer cas, les dues parts s’enfronten des de posicions desiguals i l’aprofundiment del conflicte reforça el paper dominant de la més forta i el paper dominat de la feble. En aquesta variant es pot parlar, per tant, de dos rols clarament diferenciats, amb una part que es reivindica en tot moment com a hegemònica i una altra que, poc o molt, assumeix la seva subalternitat.

Per tant, la dinàmica resultant tendeix a un reforçament de la complementarietat entre els dos rols, de manera que encara que el conflicte pot semblar que es desenfreni, el cert és que sol tendir a l’estabilitat, a pesar de la conflictivitat aparent. És un esquema conceptual que es pot aplicar a moltes situacions humanes, per exemple, als casos d’assetjament laboral o escolar, o també a les relacions de parella conflictives dins d’un esquema masclista. El fet que algunes acabin com acaben, amb la dona morta, no treu que la immensa majoria es puguin mantenir força estables al llarg del temps.

En la cismogènesi simètrica, en canvi, els rols de les dues parts són equivalents, de manera que el conflicte té més tendència a desenfrenar-se, en una dinàmica d’escalada bèl·lica progressiva, perquè cap de les dues parts accepta un paper subaltern. Aquest concepte és força útil per analitzar l’origen de les guerres, siguin civils o entre països. Precisament Bateson el va concebre fixant-se en els processos prebèl·lics en marxa a l’Europa els anys trenta.

El conflicte que ens ocupa parteix clarament d’una cismogènesi complementària en la qual el paper dominant el té la idea hegemònica d’una Espanya unitària i homogènia i el paper dominat o subaltern l’ostenta la idea d’una Catalunya amb veu política pròpia i plenament sobirana, independent o no.

La intenció de l’independentisme és que el conflicte es converteixi en simètric, però la part centralista està forçant la situació perquè es mantingui com a complementari. I per això reacciona seguint aquest esquema: es tracta només de posar al seu lloc al subaltern, i per això activa els mecanismes que s’apliquen en aquestes situacions, que són el sistema judicial i els cossos de seguretat.

Fantasies a banda i banda

Ens trobem, doncs, dos bàndols que ara mateix apel·len als mateixos grans principis -democràcia, llibertat, igualtat, etc-, però amb significats reals oposats. I cal dir que tots dos bàndols aixequen aquests conceptes tan lluents i transcendents sobre fantasies poc rigoroses. Per la banda independentista la fantasia ha passat per creure que la independència seria un camí relativament fàcil per la simple raó que és evident que Catalunya té dret a l’autodeterminació, i les institucions centrals de l’estat ho havien d’acabar reconeixent encara que els costés.

En aquesta idea s’han basat alguns dels conceptes clau de l’independentisme, que podrien qualificar-se d’eufemismes: el dret a decidir, la desconnexió, el volem votar, etc. No estic afirmant que s’hagin fet servir per amagar res ni per enganyar ningú, probablement els que els han promogut també s’han enganyat a sí mateixos, però tot això ha deixat de banda que, en realitat, la intenció anava molt més enllà d’emetre un simple vot, i sí que implicava canviar aspectes essencials de l’arquitectura institucional i legal de Catalunya, no només «desconnectar» les institucions autonòmiques existents i ja està. I, evidentment, que l’administració central oposaria tota, TOTA la resistència possible a tot això.

Per la banda centralista la fantasia passa per creure que l’independentisme és com una mena de malaltia vírica que s’ha estès entre els catalans i que l’únic que cal fer és aplicar el tractament indicat i es curaran. Aparentment no són conscients de la seva responsabilitat en la situació, del fet que molts catalans s’han sentit empesos cap a l’independentisme com a reacció a la recentralització de l’estat que comporta el seu programa, ni que el «tractament» l’únic que farà és agreujar la situació i molt possiblement precipitar una sortida molt traumàtica de Catalunya de l’estat.

Transcendència relativa

I en últim terme, potser caldria dir ben alt que la transcendència de la situació és relativa, i que la vida dels catalans segurament no millorarà de manera radical si efectivament Catalunya es converteix en un estat independent. És a dir, no seran tot flors i violes i caldrà seguir esforçant-se dia a dia per aconseguir uns resultats que potser fins i tot seran minsos.

Ni tampoc Espanya es «trencarà» si Catalunya s’independitza, simplement es farà més petita. I potser tindrà l’oportunitat per repensar-se i també els líders que la controlen podran preguntar-se perquè, davant d’una crisi com l’actual, han reaccionat amb criteris similars als que fa més de 100 anys van portar Espanya a la pèrdua de Cuba i Filipines.

Josep Maria Camps

@jmcampsc

EL REFERÈNDUM ENCARA NO S’HA FET

cismogenesi

Sap greu haver-ho de dir tan clarament, però els que donen per fet que l’1 d’octubre es va celebrar un referèndum d’autodeterminació a Catalunya s’equivoquen. I això és així no perquè no s’hagi intentat, sinó per les condicions en què es va fer: internacionalment ha tingut molt de ressò la violència policial contra l’1-O, però el cert és que gairebé ningú ha donat validesa real al referèndum.

El 9N això ja va passar perquè, per poder-lo fer, els mateixos organitzadors van convertir-lo en un «procés participatiu». I les eleccions del 27S va fer-se amb una certa voluntat «plebiscitària», però les característiques de la llista pretesament unitària, Junts pel Sí, van fer que d’una banda s’aigualís el plantejament plebiscitari i de l’altra -i estretament relacionat- els ciutadans no la compressin prou majoritàriament.

Tenim, doncs, un tercer intent de referèndum que tampoc no ha funcionat, i que no serveix de carta de presentació «oficial» a nivell internacional que validi que l’independentisme compta amb una majoria real de catalans a favor de la independència, tot i que a Catalunya -i a Espanya també, de fet- ningú no ho pot dubtar.

I per això l’independentisme té la voluntat d’exercir la sobirania que li atorga aquesta clara majoria social. Hi està legitimat, i pot ser que li surti bé, però en tot cas la situació no és la més òptima per aconseguir-ho.

Hi ha guerra oberta contra l’independentisme

I sobretot perquè l’administració central de l’estat, amb els seus poders a ple rendiment, ja ha engegat tota la maquinària amb l’objectiu d’aixafar i esborrar el sobiranisme català del mapa sense contemplacions ni miraments, però amb molt càlcul tàctic i estratègic. Davant d’això només una insurrecció generalitzada i molt organitzada a Catalunya podrà aconseguir vèncer aquesta ofensiva i fer efectiva la sobirania. Aquesta és, de fet, l’esperança dels dirigents de l’independentisme.

I per donar ànims a la gent aquests dies han explotat una mena de comparació aparentment afortunada: «volíem ser Quebec, i ens han obligat a ser Eslovènia; i Quebec no és independent però Eslovènia sí». I dic aparentment afortunada perquè Eslovènia va aconseguir la independència a través d’una guerra, que va ser curta només perquè Sèrbia estava prou ocupada amb Croàcia com per poder dedicar-li esforços.

No és el cas d’Espanya ara, que s’hi pot concentrar en exclusiva. Em direu: però estem en situació de guerra, com llavors a Iugoslàvia? Evidentment no, que Espanya sigui dins la UE dificulta enormement una reacció similar a la de Sèrbia el 1991, però tot i això el marge de bel·ligerància és gran, i l’administració Rajoy l’està explotant a fons.

Hi ha en marxa una cismogènesi

Perquè estan emprant tàctiques de provocació sistemàtica: tot el que fan i tot el que diuen té l’objectiu de provocar reaccions que es puguin relacionar amb la violència i la intolerància, amb l’únic objectiu de poder identificar l’independentisme amb el màxim de barbaritats i delictes possible i estigmatitzar-lo per justificar l’aplicació d’eines jurídiques i repressives cada vegada més excepcionals.

I per fer-ho estan aprofitant la dinàmica perversa del conflicte històric entre els nacionalismes espanyol i català, que els últims 15 anys s’ha revifat amb força. Això es pot veure quan s’analitza la situació amb l’ajuda d’un concepte força desconegut: el de «cismogènesi». Encunyat per Gregory Bateson, aquest concepte descriu l’evolució al llarg del temps dels conflictes entre dues parts, evolució que, quan hi ha un augment de beligerància, sol tenir una gradualitat prou «lenta» com perquè els afectats no siguin del tot conscients dels canvis profunds i greus que comporta a mig i llarg termini.

Segons aquesta anàlisi, la fase actual del conflicte es va posar en marxa durant la segona legislatura de José María Aznar, i tant l’intent frustrat de l’època Maragall de redefinir la relació Catalunya/Espanya amb un nou estatut d’autonomia, com el creixement lent però segur de l’independentisme durant aquest període, són fruit de la seva dinàmica cismogenètica. Ho analitzo en detall en aquest text: LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA ÉS UN PROJECTE ESPANYOL?

El bloqueig polític que va obligar a repetir les eleccions el 2016 també seria un efecte secundari d’aquesta cismogènesi, perquè va «inhabilitar» l’abans anomenada «minoria catalana» per exercir de crossa del guanyador de les generals quan no tenia majoria absoluta. Això ho analitzo en aquest altre text:  LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A CONTRAFOC.

En últim terme es pot fer una lectura més acurada de la situació aprofitant el desenvolupament que Bateson va fer del concepte: hi ha cismogènesis complementàries, en les que les parts tenen una relació jeràrquica, i cismogènesis simètriques, amb igualtat entre les parts. En el cas que ens ocupa, l’objectiu de l’independentisme és passar d’un conflicte jeràrquic a un de simètric, que equival gairebé a un salt quàntic. Això ho analitzo en aquest altre text, de caire més acadèmic: L’INDEPENDENTISME CATALÀ: SIMPLE DESIG O AUTÈNTICA DETERMINACIÓ?

Rajoy, un adversari temible

Pot ser que el conflicte amb Catalunya sigui la tomba política de Mariano Rajoy i del projecte recentralitzador del PP engegat per Aznar, però de moment això està per veure. A més, Rajoy és sovint menyspreat per l’independentisme -i per molta altra gent- pel seu perfil gris i la seva poca traça comunicativa, però tot això amaga un estratega nat que ha estat capaç de sobreviure i vèncer als adversaris més agressius i poderosos del seu propi partit.

I ho ha aconseguit fent que les elits que controlen les institucions de l’estat, tant les dels tres poders tradicionals -executiu, legislatiu i judicial- com dels altres -mediàtic, bancari, empreses de l’IBEX, etc- comprin o es vegin obligades a comprar el seu lideratge i agrupar-s’hi al voltant. Aquestes elits són un col·lectiu relativament reduït que viu i actua a Madrid i que funciona com un grup social amb moltes tensions internes però alhora fortament cohesionat, ho analitzo en aquest text: EL CENTRE DE LA CASTA ÉS UNA TRIBU?

Es podria dir, doncs, que segurament Rajoy no ha sentit mai la paraula cismogènesi, però és un expert gestionant i controlant conflictes, és a dir, cismogènesis. Ara mateix li està servint per amagar tota la brutícia del seu partit i la seva administració i per concentrar l’atenció -i la responsabilitat de tot- en l’independentisme. I de moment se n’està sortint. A més ell i tots els que han apostat per l’actual idea hegemònica d’Espanya s’hi juguen molt, i aniran a totes sense dubtar.

Hi ha alternativa a la guerra oberta?

Ara ja hi ha poc marge per alternatives: des del punt de vista dels que controlen l’estat espanyol està prou clar que la intenció és, a mig o llarg termini, aconseguir il·legalitzar qualsevol projecte polític que inclogui la possibilitat que Catalunya exerceixi la seva sobirania, de manera que l’únic marge real per l’independentisme és entrar en conflicte obert, amb tots els perills i riscos que això comporta, entre els quals hi el de fracàs estrepitós.

Hi ha una alternativa real, que es va plantejar fa més de 2 anys, i que va quedar desplaçada per Junts pel Sí: la Llista Sense President. Potser ja n’heu sentit a parlar, d’aquesta llista: s’hauria presentat el 27S aplegant tot l’independentisme, no l’haurien format professionals de la política sinó representants de la societat civil, i en cas de victòria no hauria escollit president, de manera que haurien convertit les autonòmiques en un autèntic referèndum.

Perquè hagués estat més eficaç que JxS o que l’1-O? Per diversos motius: el primer és perquè aprofita el marc legal autonòmic de manera prou creativa i imaginativa per aconseguir l’efecte equivalent a un referèndum, amb resultats homologables i internacionalment vàlids sense la majoria de conseqüències perverses i desagradables que hem viscut les últimes setmanes.

És a dir: aquesta llista no utilitza les institucions autonòmiques per exercir la sobirania, sinó que l’aborda des de fora, i per tant, ofereix molt menys marge a l’administració central per atacar l’independentisme. Les eleccions són normals, autonòmiques, però per obra de la llista sense president, la seva interpretació només pot ser la d’un referèndum.

I en cas de victòria de la llista, previsible, no té cap validesa jurídica, però té tota la validesa política, sobretot internacionalment. I obre un període que pot ser considerat plenament constituent, i en el qual encara hi ha vigent la legalitat espanyola, amb la protecció jurídica per a tothom que això comporta.

A més amb la rapidesa del procés que comporten unes eleccions autonòmiques, només uns quants mesos, d’haver-se aplicat abans de l’1-O aquesta llista hagués aportat un efecte sorpresa que hagués deixat encara menys marge per actuar-hi en contra. 

Si s’activés ara, amb totes les mesures que ja han pres les institucions centrals contra l’independentisme i amb el clima político-social ja molt enrarit, perquè la cismogènesi ha avançat molt, l’efecte sorpresa quedaria reduït, però encara seria considerable.

En definitiva, és un instrument que proporciona una mena d’enroc de l’independentisme per protegir-se dels instruments coercitius de l’administració central. 

Ara ja és difícil perquè hi ha molt poc temps per organitzar-ho, queden molts pocs dies per presentar candidatures pel 21D, però la LLISTA SENSE PRESIDENT és una de les poques eines guanyadores de les que encara disposa l’independentisme.

L’argumentari i el relat de la llista sense president

Si encara no els coneixeu, en els següents enllaços trobareu els textos que he escrit sobre aquesta eina: en els cinc primers hi exposo les seves característiques, mentre el sisè és un relat de com podria ser la seva posada en pràctica:

1 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A EXPRESSIÓ D’UNITAT

2 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A GEST DE GENEROSITAT

3 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A SENYAL AL MÓN

4 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A GARANTIA DE TRANSICIÓ

5 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A CONTRAFOC

6 – EL RELAT DE LA LLISTA SENSE PRESIDENT

Josep Maria Camps

6 – COM SERIA LA LLISTA SENSE PRESIDENT EN LA PRÀCTICA? UN RELAT POSSIBLE (I PROBABLE)

cismogenesi

La cosa podria anar més o menys així:

UNA APARENT DERROTA

Després de mesos de polèmiques, pressions, escàndols, queixes, advertiments i accions judicials constants i amb o sense polítics independentistes inhabilitats o a la presó, l’abril, el juny, el setembre o quan sigui del 2017, Carles Puigdemont convoca noves eleccions autonòmiques.

L’endemà, quan les portades dels diaris van plenes del fracàs històric de l’independentisme i l’unionisme està celebrant una victòria aparentment aplastant, Joan Ignasi Elena, o qui estigui al capdavant de l’organització unitària, fa una roda de premsa per anunciar que a les eleccions s’hi presentarà una llista que agruparà tot l’independentisme, inclosos partits i entitats.

Això vol dir que els partits independentistes renunciaran a presentar les seves pròpies llistes, i que tant ells com les entitats sobiranistes uniran forces per donar suport a la llista unitària. A més, explica que serà una llista en la que no hi haurà cap polític de cap partit, sinó que estarà composada únicament per persones significades de la societat civil.

Aquest anunci s’interpreta per part de l’unionisme com una estratègia de consolació de l’independentisme, i bona part de les mateixes files independentistes accepten aquest punt de vista com a vàlid.

EL MITJÓ ES VA GIRANT

Però van passant els dies i a mida que s’acosten les eleccions i van caient notícies sobre aquesta llista unitària, el clima general va mutant gairebé imperceptiblement però sense pausa.

I això passa perquè tothom, unionistes i independentistes, ciutadans i experts, del país i de fora, es va fent conscient de l’efecte que provocarà aquesta llista, és a dir, es va estenent el convenciment que els vots que rebi tindran una única interpretació possible: el suport a la independència.

A més, les notícies que va generant la incorporació paulatina de persones a la llista, escollides per l’organització unitària amb criteris rigorosos i transparents, està donant cada vegada més protagonisme als futurs diputats independentistes i a la societat civil de la que provenen, mentre els professionals de la política van passant a un segon terme més discret.

Mentrestant els partits unionistes s’estan preparant per a unes eleccions convencionals, els sectors de la CUP més reticents a la llista valoren si es presenten amb llista pròpia, els sectors també reticents de Junts pel Sí guarden un silenci expectant i els anomenats comuns estan en un debat intens sobre què han de fer.

S’acaba el termini de presentació de candidatures i, efectivament, la candidatura unitària es presenta a les quatre circumscripcions amb tot un llistat de persones més o menys conegudes però totes amplament respectades, alhora que tampoc cap altre força independentista formalitza candidatura, de manera que es visualitza clarament l’estratègia radicalment unitària de l’independentisme.

La llista s’enfrontarà als partits anomenats unionistes, i el sobiranisme d’esquerres, després d’intensos debats, també presenta candidatura però amb molta dissidència interna que demana als ciutadans que no votin en clau autonòmica sinó en clau de referèndum.

COMENÇA EL PÀNIC

Quan falta poc per la campanya electoral augmenten exponencialment les veus unionistes que alerten que la llista independentista pot guanyar les eleccions per majoria de vots i convertir-les així en l’equivalent a un referèndum d’autodeterminació exitós. Estan esparverats perquè hi ha moltes enquestes que ho vaticinen i, a més a més, els alarma molt veure que l’efecte balsàmic de la llista i de les expectatives que ha aixecat està fent desaparèixer els debats acarnissats entre independentistes i que, molt al contrari, s’està imposant-se una sensació de sòlida unitat que ha fet revifar l’eufòria dins del sobiranisme.

La majoria d’aquestes veus reclamen accions contra l’independentisme, però l’única acció possible és la il.legalització de la llista, i el govern Rajoy, conscient del que això pot suposar per la seva imatge i fidel al seu estil de limitar-se a guardar la roba, opta per no actuar, tot i que per fer-ho ha d’admetre que l’independentisme només és una opció política més que en democràcia cal respectar tant com les altres, i insisteix que una cosa és l’acció de les institucions controlades per independentistes i una altra molt diferent una candidatura en unes eleccions. Però alerta els votants catalans: optar per la llista unitària és optar per la ruptura i per l’abisme.

EL MOMENT CRÍTIC

La campanya electoral confirma els temors dels unionistes més pessimistes: l’independentisme ha assumit que, a pesar que formalment no ho és, està davant de l’equivalent a un autèntic referèndum d’autodeterminació amb prou garanties com perquè tingui efectes polítics reals, l’objectiu anhelat durant tant de temps. Per això els actes de la llista unitària es converteixen en festes multitudinàries mai vistes, que gairebé deixen les manifestacions dels 11 de setembre en simples assajos. A mida que passen els dies l’alarma unionista va pujant de to, amb intervencions apocalíptiques acompanyades d’anàlisi jurídico-polítics en favor de la il.legalització de la llista unitària, fins que la pressió obliga Rajoy a fer el pas i reclama al Tribunal Constitucional que ho faci.

Aquest, a pocs dies de les eleccions, viu la sessió més convulsa i intensa de la seva història, una sessió que s’eternitza perquè són conscients que la decisió que prenguin, sigui quina sigui, tindrà efectes transcendentals. La pressió els arriba per totes bandes: de l’independentisme, que en plena eufòria sembla de debò disposat a ocupar els carrers indefinidament si la decisió és negativa, i de l’unionisme i de les institucions espanyoles en general, que els reclamen que frenin definitivament les aspiracions de l’independentisme.

A més, a aquestes alçades el món sencer està pendent del que passa a Espanya, i les notícies sobre aquestes eleccions autonòmiques catalanes tan peculiars rivalitzen a les portades dels diaris internacionals amb l’última atzagaiada de Donald Trump, si és que llavors encara és president.

Finalment, i només dos dies abans de les eleccions, el TC no gosa prendre una decisió dràstica i acaba dictaminant que no és procedent il.legalitzar la llista unitària, amb l’argument que, a pesar que els seus objectius no caben en la Constitució, pesa més l’article 16 i altres que defensen la llibertat ideològica.

LA VICTÒRIA

La jornada electoral comença amb unes expectatives màximes i amb les emocions de tothom a flor de pell. La pràctica totalitat dels ciutadans cridats a les urnes senten, ara sí, que el d’avui serà el vot de la seva vida, i aquesta sensació de transcendència amara tothom. L’unionisme en pes, amb els nervis destrossats, literalment resa perquè la llista unitària no aconsegueixi més del 50% dels vots i això ajuda que, a pesar de la tensió, no hi hagi cap incident remarcable.

El recompte de vots és més vigilat i fiscalitzat que mai per garantir la fiabilitat dels resultats, amb observadors internacionals cridats per les parts per validar la netedat del procés electoral. Els resultats són concloents: la llista unitària guanya amb una majoria absoluta de vots més o menys rotunda, 52%, 56%, 63%, el que sigui, però guanya clarament, mentre que, evidentment, la suma dels vots obtinguts per totes les altres candidatures no arriba al 50%.

L’eufòria que això provoca és històrica, històrica de debò, i omple els carrers de manera molt i molt massiva. A pesar que alguns unionistes amb mal perdre intenten provocar incidents, la nit és eminentment festiva i la immensa majoria de la gent que la celebra es queda desperta i omple places, platges i miradors per veure sortir el sol, una mena de ritual simbòlic improvisadament proposat i difos per les xarxes socials.

Un relat de política ficció? Exactament, això és el que és.

Un relat possible? Definitivament sí.

Un relat que podria convertir-se en realitat? Potser difícilment, però és el més plausible que em puc imaginar.

Repto qui vulgui a exposar-ne un de més realista i plausible.

Aquest relat el baso en les reflexions i argumentacions exposades als textos que trobareu als enllaços d’aquí a sota.

Josep Maria Camps

@jmcampsc

 

 

1 – UNITAT

2 – GENEROSITAT

3 – MISSATGE

4 – TRANSICIÓ

5 – CONTRAFOC

5 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A CONTRAFOC

cismogenesi

Primer de tot: què és la #LlistaSensePresident? Doncs una candidatura unitària que es presentaria a unes eleccions autonòmiques catalanes concentrant a tots els partidaris del sí a la independència, tant ciutadans com entitats. I també els partits polítics, que renunciarien a presentar candidatures.

A diferència de Junts pel Sí, aquesta llista no la composarien polítics en actiu sinó únicament persones amb prestigi social. Una altra diferència fonamental, bàsica, és que si aconseguís la majoria absoluta no escolliria president de la Generalitat, sinó que hi renunciaria i això forçaria unes noves eleccions.

En cas de victòria, per tant, posaria en marxa un cicle electoral doble que convertiria la primera cita en un referèndum unilateral i la segona en unes eleccions constituents, ja amb polítics en actiu i amb tots els partits presentant-s’hi amb les pròpies sigles i els seus programes electorals. Tot això en el marc de la legislació vigent.

 

1 – UNITAT

2 – GENEROSITAT

3 – MISSATGE

4 – TRANSICIÓ

5 – CONTRAFOC

Un contrafoc és un foc que s’encén expressament per crear un tallafocs, és a dir, una franja de seguretat que protegeixi d’un incendi que s’està estenent i acostant. Aquest foc voluntari s’encén perquè xoqui amb el front de l’incendi i creï la franja de seguretat gràcies a que crema tot el combustible disponible que hi ha en aquesta franja, deixant sense aliment el foc que s’acosta. És a dir, que quan es troben, els dos focs s’extingeixen mútuament perquè al voltant només queda terra ja cremada.

I perquè parlo de contrafocs si estic parlant de política? Doncs perquè és una metàfora adient pel que estic explicant: hi ha un incendi polític en marxa i cal aturar-lo abans que es converteixi en un incendi civil. Aquest incendi polític és el conflicte que hi ha ara mateix entre dues legitimitats que s’exclouen mútuament: l’espanyola i la catalana. Aquestes dues legitimitats tenen naturaleses i recorreguts diferents, però en aquests moments són totes dues igualment legítimes, i són viscudes així per les persones i grups humans que cohesionen.

Això, es clar, és un problema, un problema molt greu, perquè implica que les persones i els grups humans que es senten adscrits a una d’aquestes legitimitats veuen a l’altra com a il·legítima. I també senten com a il·legítimes a les persones i grups humans que la senten con a pròpia. I al revés, es clar. I la gravetat és perfectament evident quan es considera que aquest conflicte de legitimitats passa en un espai polític únic, en el qual hi ha una única legalitat vigent.

I el resultat el tenim al davant cada dia des de fa anys, en l’acció política i judicial, i també a l’espai públic, als debats, als diaris, a les televisions, als carrers, a les converses, a tot arreu. Però per poder-ho veure, per ser-ne conscient cal fer un esforç de perspectiva, d’allunyar-se de la pròpia posició per poder veure el panorama sencer.

Cismogènesi, el concepte

No hi ha res de nou sota el sol, i aquest conflicte, evidentment, no és una excepció. És una situació que es repeteix no ja en la història humana escrita, sinó molt possiblement des que els humans ens arrosseguem per aquest món i fem servir aquesta meravella que s’anomena llenguatge, que té moltes propietats molt i molt positives, però que també en té de negatives. La creació de legitimitats contraposades n’és una.

I precisament per la seva naturalesa intrínsecament humana aquest incendi, aquest conflicte, obeeix a una dinàmica que es pot definir amb una paraula: cismogènesi, és a dir, la gènesi del cisme, és a dir, l’origen del conflicte. Fa més d’un any ja vaig exposar aquest punt de vista en el text amb què vaig encetar aquest blog. Allà, i en base a aquest concepte, llençava la hipòtesi que l’auge de l’independentisme ha estat, sobretot, la reacció catalana a l’èxit que va tenir, en el seu moment, la idea d’Espanya proposada per la segona legislatura de José María Aznar. Per a qui no l’hagi llegit i ho vulgui fer, aquí l’enllaç: La independència de Catalunya potser és un projecte espanyol?

La cismogènesi ha avançat

El què ha passat a Espanya des que el vaig escriure crec que en confirma la hipòtesi: el bloqueig polític d’aquest 2016 es deu bàsicament a que la cismogènesi entre els partidaris de l’Espanya redefinida pel PP i els de la independència política de Catalunya ha avançat. Pot semblar que no, perquè hi ha dos partits nous que han diversificat la representació política a nivell de tot Espanya, però el cert és que aquestes forces polítiques no han canviat la base profunda existent anteriorment a la seva irrupció: Ciutadans pot ser vist com l’actualització de la part “moderna” del PP -i que aquest, escollint dirigents cada vegada més joves, intenta replicar per evitar que se li mengi espai-, mentre Podem correspondria a l’ànima “progre” i federal que el PSOE ha abandonat.

Per tant, l’autèntica novetat d’aquestes eleccions no seria tant la irrupció d’aquestes dues forces polítiques, sinó la “inhabilitació” de la “minoria catalana” com a crossa per apuntalar un dels dos “blocs”, sigui el d’esquerres o sigui el de dretes, per arribar al govern i governar amb certa comoditat quan cap dels dos té majoria absoluta. Inhabilitació provocada pel procés independentista que és, de fet, l’autèntica novetat política a Espanya. I així s’ha interpretat per part de molts dels que han intervingut en el debat públic, especialment els responsables polítics dels partits d’aquests dos blocs que, en el tram final de la “negociació” que ha portat a la renovació de Mariano Rajoy com a president del govern, han assenyalat clarament el “problema català” com al principal de l’agenda espanyola.

I molt possiblement ho sigui, perquè estem davant d’una autèntica REVOLUCIÓ, i qui no ho vegi és perquè no agafa prou perspectiva. I no cal massa esforç per aconseguir-la, la perspectiva, perquè és molt evident que en els últims anys ja han canviat massa coses: d’una banda la recentralització de l’Espanya constitucional i autonòmica està massa avançada i ara ja està clar que els pròxims anys governaran i legislaran forces que volen aprofundir-la; i de l’altra a Catalunya hi ha massa gent que ja ha fet una “desconnexió” mental profunda d’aquesta idea d’Espanya diguem-ne preconstitucional.

En definitiva, ja hi ha dos mons que viuen en marcs mentals absolutament separats, que s’exclouen mútuament i es neguen mútuament la legitimitat, fins al punt que no tenen ni tan sols eines disponibles per intentar arribar a cap mena d’acord en cap àmbit del “problema català”: qualsevol debat que s’inicia es bloqueja immediatament a causa d’aquesta absència.

En definitiva, estem no davant, sinó EN una revolució, es vulgui o no es vulgui, se l’atribueixi qui se l’atribueixi. I una situació revolucionària SEMPRE té unes dinàmiques que són potencialment perilloses.

La llista sense president, sortida idònia

Què pot aportar a tot això la llista sense president? Perquè m’entesto a treure-la de l’armari i proposo recuperar-la? Algú em podrà dir: això és afegir llenya al foc. I jo dic: no, és pitjor, és encendre un foc nou, però amb l’objectiu d’impedir, d’aturar l’altre. És a dir, és un foc intencionat que vol impedir que l’altre, l’espontani que hi ha molts indicis que està a punt d’esclatar en l’àmbit civil, encès per l’incendi que ja hi ha a l’àmbit polític, aprofiti tot el combustible que s’ha anat acumulant aquests últims anys. És un foc que pretén cremar de manera extremadament ràpida tot aquest combustible sec que ara mateix està disponible i a punt i evitar així que ningú prengui mal.

I perquè passarà això? Quines garanties es poden oferir que les coses passaran així i no d’una altra manera? Bé, de garanties mai no n’hi haurà, de fet, en l’acció política no n’hi ha mai, de garanties que les coses surtin com les han planejat els impulsors. Però davant del panorama que tenim plantejat a Catalunya ara mateix, em sembla la sortida més idònia, imaginativa i agosarada possible, que permet a l’independentisme prendre la iniciativa, fent accelerar els esdeveniments de manera vertiginosa i, alhora, de la manera més incruenta i garantista possible.

I sobretot, perquè és una solució per a la qual l’aparell de l’estat espanyol no disposa de mecanismes formals per oposar-s’hi, per fer-hi front, per frenar-la. I si força els que té per aconseguir-ho, farà saltar totes les costures del sistema de manera pràcticament definitiva. Per a qui vulgui arguments del perquè d’aquestes afirmacions tan rotundes, els trobarà en els quatre primers textos d’aquesta sèrie:

1 – UNITAT

2 – GENEROSITAT

3 – SENYAL

4 – TRANSICIÓ

El referèndum Puigdemont pot portar a l’incendi civil

En definitiva, i parlant en plata, l’altre foc possible, el que han plantejat les forces polítiques que controlen el govern de la Generalitat i el Parlament, el referèndum unilateral en base a una nova legalitat emanada del Parlament, és una mala opció. I ho és perquè suposarà una dispersió del conflicte i deixarà múltiples fronts oberts. I ara ja està més que clar que els partidaris de la legitimitat espanyola que estan decididament en contra de la catalana aprofitaran aquesta dispersió per atacar aquesta legitimitat catalana amb tots els mecanismes polítics, judicials, mediàtics i de tota mena de què disposen. I això significarà innombrables possibilitats de radicalització de postures i de topades, amb el perill que això comportarà per a la convivència social.

Josep Maria Camps

@jmcampsc

4 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A GARANTIA DE TRANSICIÓ

cismogenesi

Primer de tot: què és la #LlistaSensePresident? Doncs una candidatura unitària que es presentaria a unes eleccions autonòmiques catalanes concentrant a tots els partidaris del sí a la independència, tant ciutadans com entitats. I també els partits polítics, que renunciarien a presentar candidatures.

A diferència de Junts pel Sí, aquesta llista no la composarien polítics en actiu sinó únicament persones amb prestigi social. Una altra diferència fonamental, bàsica, és que si aconseguís la majoria absoluta no escolliria president de la Generalitat, sinó que hi renunciaria i això forçaria unes noves eleccions.

En cas de victòria, per tant, posaria en marxa un cicle electoral doble que convertiria la primera cita en un referèndum unilateral i la segona en unes eleccions constituents, ja amb polítics en actiu i amb tots els partits presentant-s’hi amb les pròpies sigles i els seus programes electorals. Tot això en el marc de la legislació vigent.

 

1 – UNITAT

2 – GENEROSITAT

3 – MISSATGE

4 – TRANSICIÓ

Una propietat extraordinària de la llista sense president és que permetrà la conversió d’unes eleccions autonòmiques normals en un autèntic referèndum d’autodeterminació, i que ho farà oferint només un sol punt atacable: la mateixa llista. És a dir, tota la pressió jurídico-política que es podrà fer des de l’administració central de l’estat per intentar impedir-ho s’haurà de concentrar en aquest únic punt.

Aquest és un gran avantatge d’aquesta llista per sobre de les altres opcions de referèndum unilateral. I això és així perquè l’organització d’un referèndum al marge de la legislació espanyola, per molt que hi hagi una legislació catalana aprovada pel Parlament que li pugui servir de base jurídica, es trobarà amb molts impediments per dur-la a terme, degut a que el marge d’acció que tenen els que vulguin impedir-lo -llegeixi’s els quadres polítics i jurídics que controlen l’administració central- és molt ample i els permetrà exercir una enorme pressió a molts nivells i en molts àmbits alhora, aprofitant els instruments polítics, jurídics i de tota mena que l’administració espanyola té actius a Catalunya, pressió que s’adreçarà a les persones encarregades tant de l’organització de les eleccions com de la seva fiabilitat i seguretat: funcionaris, tècnics, policies, etc.

Perquè la transició d’una legislació espanyola a una de catalana independent d’aquesta espanyola, amb la situació de negació de la possibilitat de fer un referèndum d’autodeterminació a Catalunya, no serà en cap cas plàcida ni fluïda, sinó que s’haurà de fer, poc a molt, per la força. Encara que hagi avançat molt la construcció d’una legalitat plenament catalana, això posarà a molta gent en situació d’haver de decidir de fer cas a una o a l’altra legitimitat, amb el risc personal per a les carreres professionals dels funcionaris i de totes les persones implicades que això comportarà, encara que aquestes estiguin compromeses personalment amb el projecte independentista i se’l creguin.

I evidentment, els funcionaris que no s’hi sentin compromesos o directament hi siguin contraris, optaran sense dubtar-ho per la legalitat espanyola, cosa que pot dificultar enormement l’organització d’aquest referèndum si es vol que sigui vinculant. Tot això va quedar patent en l’intent de fer un referèndum el 9-N del 2014, i tant la part estatal com la independentista segur que han analitzat amb lupa tots els aspectes d’aquest precedent per avaluar totes les possibilitats, tant d’organitzar-lo millor com d’impedir-lo.

El format de la llista sense president, com que aprofitarà la legalitat espanyola, no comportarà cap d’aquests problemes, perquè formalment seran unes eleccions autonòmiques més, de manera que tota l’operativa serà l’habitual en aquestes ocasions, i per això no es posarà en risc la carrera de cap funcionari i s’evitarà la dispersió de la pressió. Molt al contrari, i com ja s’ha dit abans, concentrarà el possible objectiu de les pressions en un sol punt.

A més, i tant o més important, el format convencional garantirà que els resultats d’aquestes eleccions autonòmiques convertides en autènticament plebiscitàries siguin plenament democràtics i homologables internacionalment, de manera que ningú podrà dubtar en cap moment del seu rigor i fiabilitat. És a dir, es complirà amb totes les garanties democràtiques exigides per l’organització d’un referèndum d’autodeterminació, i el govern i l’administració central no podran fer res per evitar-ho.

L’única possibilitat d’evitar-ho seria, evidentment, prohibir la llista sense president, és a dir, il·legalitzar-la. Aquest és l’altre risc important de la llista, i no s’ha de descartar que passi, perquè si hi ha la voluntat de fer-ho sempre es poden trobar arguments més o menys creïbles per interpretar en aquest sentit algun text o article de l’ordenament jurídic actual, tant a la Constitució com a la llei de partits o a algun altre text legal. Però no seria una solució gens fàcil de portar a terme, per motius que resulten evidents: no seria una acció contra un o diversos responsables polítics o contra un o dos partits polítics concrets, sinó contra una organització unitària de debò, que congregaria la totalitat del món independentista català i que molt possiblement comptaria amb el suport de la resta de forces i entitats sobiranistes no independentistes.

Seria, de fet, la il·legalització d’un moviment massiu que representaria, de facto, el gruix de la ciutadania catalana. A més, cal tenir en compte que, jurídicament parlant, hi ha força precedents de candidatures polítiques que s’han presentat a unes eleccions amb la independència com a punt central del programa, sense anar més lluny, les mateixes Junts pel Sí i la CUP, sense que hagin tingut cap impediment jurídic per fer-ho. A pesar d’això l’administració central podria tenir la temptació de forçar la il·legalització de la llista, però això seria l’equivalent a una mena de declaració de guerra directa a l’independentisme i faria pujar el conflicte uns quants nivells de cop, amb el risc de desestabilització per a la mateixa administració central que comportaria.

Arribats a aquest punt, hi haurà qui dirà: sí, tot això està molt bé, però no serà un referèndum d’autodeterminació jurídicament vàlid, precisament perquè la legislació utilitzada no serà la d’un referèndum, sinó la d’unes autonòmiques convencionals. I serà ben cert, però també serà ben cert que aquesta consideració serà ben secundària, perquè POLÍTICAMENT sí que serà VÀLID, molt vàlid, i en definitiva és això el que compta. És a dir, per molt que es digui i es repeteixi que no és jurídicament vàlid tothom sabrà que el resultat, en cas de victòria clara de la llista sense president per majoria absoluta, serà exactament l’equivalent al resultat d’un referèndum d’autodeterminació. I tothom es veurà obligat a reconèixer-ho.

I això passarà perquè aquest serà el moment en què el senyal emès per la llista arribarà arreu amb la màxima potència, una potència d’una magnitud tal que l’argument d’invalidesa jurídica quedarà ofegat pel missatge polític enviat: la ciutadania catalana ha parlat i ha decidit optar per la independència. Davant d’això els que no els agradi es podran queixar, podran dir totes les mentides que vulguin, però hauran d’acceptar implícitament el resultat i les seves conseqüències polítiques.

Després ve la segona part: una victòria clara no només convertirà les autonòmiques en un referèndum d’autodeterminació, sinó que també posarà en marxa un cicle polític genuïnament constituent. I això serà així perquè els representants escollits en la llista sense president, com diu el seu propi nom, no escolliran president, i un cop passat el termini legalment establert, quedaran automàticament convocades unes noves eleccions. Que podran, a més, ser també jurídicament autonòmiques si la situació política no ha avançat prou encara com per aplicar la nova legislació catalana, cosa que permetrà organitzar-les amb les mateixes garanties democràtiques que les primeres. I si els resultats continuen donant majoria absoluta a les forces polítiques explícitament independentistes, cosa esperable si la llista ha guanyat en les primeres eleccions, podran engegar un procés constituent que inclogui una declaració formal d’independència.

Tot aquest procés propiciat per l’ús de la llista sense president servirà de transició entre les dues legalitats, l’autonòmica i la independent, una transició que, pel cap baix, suposarà al voltant de mig any, a comptar des del moment de la primera convocatòria d’eleccions o de la configuració de la llista sense president fins la constitució del nou Parlament ja constituent. Una transició amb cobertura legal assegurada per la legislació actual espanyola, de manera que la seguretat jurídica serà plena i no es posarà en risc cap interès ni cap persona quedarà al descobert. En aquest període el govern en funcions i la plataforma unitària que haurà organitzat la llista haurà de gestionar la situació política creada per l’èxit de la llista. En aquest sentit, i dependent de quina sigui aquesta situació política, potser caldrà fer la declaració d’independència poc després de les primeres eleccions, sense esperar a les segones. El moment per fer-ho dependrà de en quin punt estiguin les negociacions amb l’administració central per arribar a un acord per portar a terme el procés de “desconnexió”.

És després de la declaració formal d’independència per part del Parlament que entraran en vigor les lleis que haurà preparat el Parlament durant l’actual legislatura, la presidida per Carme Forcadell al Parlament i Carles Puigdemont a la Generalitat. En tot cas aquesta entrada en vigor hauria de ser quan ja hi hagués les màximes garanties d’acatament de la nova legalitat, garanties que han de limitar les possibilitats de conflicte i de desobediència dels funcionaris i dels ciutadans que ara rebutgen la independència.

En definitiva, la llista tindrà un doble efecte: d’una banda propiciarà el paraigües jurídic per poder engegar el procés amb plenes garanties, i de l’altre emetrà el missatge polític necessari per desencallar la situació, canviant l’estatus polític actual i fent-lo evolucionar cap a la resolució més o menys definitiva. Una resolució que cada dia que passa es converteix en més urgent.

Perquè el que està en joc a Catalunya és el conflicte entre dues legitimitats que s’exclouen mútuament, l’espanyola representada per la interpretació ara hegemònica de la Constitució, i la catalana que s’ha configurat al voltant de l’anhel d’independència. Totes dues legitimitats són perfectament legítimes, però com que hi ha molts àmbits que es solapen i coincideixen, s’han obert moltes zones de fricció i de conflicte. En aquest sentit, la bel·ligerància entre els defensors d’una i altra ha anat en augment en els últims anys, i la situació política general a Espanya recomana que es faci alguna cosa per resoldre-ho.

Un referèndum d’autodeterminació és la millor solució, i si no és possible organitzar-lo de manera adequada, la llista sense president pot aportar la fórmula per fer-lo a pesar dels impediments existents. És més: la situació que crearia la llista sense president seria possiblement més potent que un referèndum d’autodeterminació normal, per la seva excepcionalitat i la seva originalitat, i perquè el resultat significaria una mena de cop de puny sobre la taula que faria de desllorigador de l’actual bloqueig.

5 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A CONTRAFOC

3 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A MISSATGE AL MÓN

cismogenesi

Primer de tot: què és la #LlistaSensePresident? Doncs una candidatura unitària que es presentaria a unes eleccions autonòmiques catalanes concentrant a tots els partidaris del sí a la independència, tant ciutadans com entitats. I també els partits polítics, que renunciarien a presentar candidatures.

A diferència de Junts pel Sí, aquesta llista no la composarien polítics en actiu sinó únicament persones amb prestigi social. Una altra diferència fonamental, bàsica, és que si aconseguís la majoria absoluta no escolliria president de la Generalitat, sinó que hi renunciaria i això forçaria unes noves eleccions.

En cas de victòria, per tant, posaria en marxa un cicle electoral doble que convertiria la primera cita en un referèndum unilateral i la segona en unes eleccions constituents, ja amb polítics en actiu i amb tots els partits presentant-s’hi amb les pròpies sigles i els seus programes electorals. Tot això en el marc de la legislació vigent.

 

1 – UNITAT

2 – GENEROSITAT

3 – MISSATGE

La unitat expressada amb la llista sense president busca sobretot una cosa: enviar un senyal el més clar i el més nítid possible. Per això el ‘pas al costat’ dels polítics, per evitar els dubtes, les suspicàcies i les lectures esbiaixades que la seva inclusió introduiria.

Perquè aquest senyal ha de contenir un MISSATGE de naturalesa únicament política i perquè això passi és necessari que no hi hagi polítics a la llista. Pot semblar una paradoxa, però no ho és: la inclusió de persones dedicades professionalment a la política faria que s’hi incloguessin en el projecte interessos personals i de grup que no són només polítics, que només són seus i que no es poden confondre amb els interessos de la ciutadania a la que representen. El 27S va passar exactament això, i cal evitar-ho.

Per això la selecció dels integrants de la llista s’ha de fer amb l’objectiu d’aconseguir un resultat concret: que sigui un reflex el més plural possible i el màxim de divers de la societat catalana que desitja la independència. Això farà que el senyal sigui purament polític, sense cap afegit ni additiu i per això serà molt potent. I per això els efectes que produirà aquest senyal seran sorprenents i profunds a tots nivells i a tots els llocs, a causa del seu format inèdit. I potser encara més per la irreversibilitat d’aquests efectes, que serà el més sorprenent de tot i marcarà un abans i un després.

Evidentment les propietats d’aquesta llista no es limiten a aquest senyal: entre altres conseqüències i efectes, també crearà un marc jurídico-institucional que farà possible un procés autènticament plebiscitari i constituent; també suposarà un cop de puny sobre la taula que trencarà les dinàmiques socio-polítiques perverses en marxa actualment a la península. Això ho analitzaré en posteriors articles.

Aquest senyal que emetrà la llista sense president enviarà un missatge únic: hi ha una majoria real de catalans que vol decidir el seu futur i està decidida a fer-ho. Aquest missatge no s’expressarà només en el discurs explícit en què es concreti la divulgació de la llista sense president, sinó sobretot en els elements implícits que acompanyaran aquest discurs i que seran la base dels relats periodístics que escamparan el senyal i el seu missatge.

I quins són aquests elements implícits? Doncs d’una banda les circumstàncies adverses a la creació de la llista, que són bàsicament els obstacles legals, polítics, mediàtics i de tot tipus que ha posat, està posant i posarà l’administració central de l’estat per impedir que els ciutadans de Catalunya exerceixin el dret a l’autodeterminació; i de l’altra el propi procés de creació de la llista, amb una organització unitària que servirà per convertir unes eleccions normals en un autèntic plebiscit.

Perquè si la unitat aconseguida és genuïna, no hi haurà pràcticament cap possibilitat de mala interpretació, hi haurà moltíssims indicis i missatges secundaris que refrendaran el contingut del discurs explícit i això farà que el missatge arribi pràcticament a tot arreu amb la mateixa potència, nitidesa i precisió. És a dir, serà un únic senyal amb un únic missatge que es rebrà arreu amb el mateix significat i amb les mínimes distorsions. Aquest “arreu” és múltiple: on primer arribarà serà al mateix àmbit de l’independentisme.

El món independentista

Potser això pot semblar irrellevant, perquè és precisament aquest món el que haurà generat la llista. Però no ho és gens, d’irrellevant: l’anhel independentista està molt estès entre bona part de la ciutadania catalana, que s’ha organitzat des de fa anys en grups cívics i polítics que persegueixen aconseguir la independència política del país. I són moltes més les persones no mobilitzades que, ho comparteixin o no obertament amb la gent que els envolta, estan convençudes que aquesta és la millor opció de futur.

Però la diversitat d’opinions sobre com ha de ser aquesta independència i de com s’ha d’aconseguir fa que aquests esforços ciutadans portin constantment a debats entre els mateixos independentistes, debats que sovint degeneren en picabaralles i enfrontaments de grup i personals poc edificants, amb acusacions mútues de voler anar en direcció contrària a la independència. Els problemes de relació i les dificultats per trobar consensos entre Junts pel Sí i la CUP -i a dins de Junts pel Sí també- són només la part més visible d’aquestes dissensions, que estan esteses arreu.

La unitat de l’independentisme aconseguirà aturar aquests debats estèrils i fratricides. I ho farà perquè la llista sense president i, sobretot, el procés per aconseguir-la, llençarà un missatge intern de molta intensitat: hi ha un consens real en uns mínims i val la pena concentrar-s’hi i deixar de banda els motius de dissensió.

Els mons no independentistes a Catalunya

El segon àmbit on arribarà el senyal emès per la llista serà el sobiranisme no independentista. El tercer serà la resta de ciutadans catalans que no són sobiranistes, sigui perquè són indiferents, sigui perquè són conscientment contraris tant a la possibilitat de la independència com a la possibilitat de decidir-ho en un referèndum, és a dir: el gruix de ciutadans catalans que ja els està bé l’estatus polític de Catalunya i no volen que se’n parli més.

A aquests dos mons el senyal es rebrà amb una connotació força destacada, que de fet, serà com una extensió del missatge, o un significat afegit: l’independentisme està madur i preparat per aconseguir els seus objectius. És una connotació que no només es rebrà en aquests dos àmbits, perquè també serà un dels elements inherents del procés de creació de la llista sense president que ajudaran a cohesionar l’independentisme, però serà entre els no independentistes on es percebrà amb més intensitat.

El món sobiranista no independentista previsiblement acceptarà el missatge i aquesta connotació sense excessius problemes. És d’esperar que això mitigui i contribueixi a frenar els enfrontaments i les acusacions que es generen entre els sobiranistes independentistes i els sobiranistes no independentistes, que són encara pitjors que les que hi ha entre independentistes. A més, el missatge serà una interpel·lació directe al sobiranisme no independentista per afegir-se al procés plebiscitari, cosa que ha de facilitar un acostament de posicions.

Però molt previsiblement els contraris tant a l’autodeterminació com a la independència interpretaran el missatge com una amenaça directa. I aquesta faceta d’amenaça no ha de negligir-se ni menysprear-se en cap moment per part dels impulsors de la llista. És a dir: han d’assumir que aquests àmbits ho rebran, ben legítimament, com una amenaça real, agressiva, de fet com un atac directe. Un atac, a més, viscut com a molt injust perquè posarà en qüestió bona part de la base argumental de les seves conviccions polítiques.

Per això el missatge explícit de l’independentisme que acompanyi a la llista no hauria d’implicar cap mena de superioritat moral o de menyspreu que pugui agreujar aquest sentiment d’amenaça. Per aconseguir-ho de la manera més completa possible, l’organització unitària que haurà creat la llista hauria de trobar la manera de desautoritzar sistemàticament els missatges emesos des de l’independentisme que siguin insultants, de mal gust i, en general, que alimentin l’enfrontament amb els no sobiranistes.

La resta d’Espanya

El quart món que rebrà amb especial intensitat el missatge serà ja molt més ampli: la resta de ciutadans espanyols. Aquí el ventall de recepció del missatge serà similar que entre els no independentistes catalans: d’una banda, els ciutadans espanyols que admeten el dret d’autodeterminació per a Catalunya no tindran excessius problemes per acceptar el missatge i assumir-lo, però tota la resta també el rebran com una amenaça. Aquesta lectura, a més, no serà en cap cas implícita, sinó ben explícita, tal com ja passa ara, en què l’independentisme és clarament interpretat d’aquesta manera pels actors polítics, jurídics, econòmics i mediàtics que el combaten aferrissadament des de fa anys.

La recepció per part d’aquest món de l’Espanya antiindependentista serà un dels punts claus del procés. Ara mateix és una incògnita quina pot ser i quines conseqüències pot tenir, tot i que no és gens descabellat que el nivell de percepció d’amenaça porti la situació a moments crítics que no serà fàcil gestionar, però el fet que l’independentisme estigui organitzat de manera unitària serà bàsic per limitar l’abast dels efectes perniciosos d’aquests moments crítics.

 

La Unió Europea

Més enllà d’Espanya, el missatge també es rebrà amb molta intensitat a la Unió Europea, que és el principal àmbit polític supraestatal al qual està associada Espanya. Aquí el missatge es rebrà com una mostra inequívoca de la maduresa i l’abast real del projecte independentista, en el sentit que l’anomenat “problema català” no és una dèria d’un personatge carismàtic concret o d’una o diverses forces polítiques concretes, sinó que és un anhel ciutadà majoritari de debò. Els responsables polítics comunitaris potser no correran a fer el primer pas per a posicionar-se a favor del dret d’autodeterminació de Catalunya, però previsiblement alguns països petits trencaran la neutralitat per donar suport a les aspiracions catalanes de manera explícita i acabaran obrint el meló del debat en el món comunitari.

El món en general

En el sisè nivell queda la resta del món. Tant en el nivell anterior com en aquest l’acció exterior feta per la Generalitat i per l’activitat individual i col·lectiva de tots els catalans repartits pel món haurà preparat el terreny, però no serà fins que es concreti la posada en marxa de la llista sense president que tots aquests àmbits rebran el missatge definitiu: ha arribat el dia que Catalunya com a entitat política vol decidir què vol ser quan sigui gran.

Perquè el missatge no l’emetran només els resultats de les eleccions si guanya: és un missatge que s’anirà difonent en el mateix moment en què sigui públic que hi haurà una llista unitària amb les característiques que té la llista sense president, perquè serà una manera inèdita de dir a tothom, a tothom sense excepció, que alguna cosa s’ha posat en marxa de debò, a pesar de tots els obstacles i totes les dificultats.

Un símbol

La llista sense president, en definitiva, serà un símbol que, per la seva pròpia existència, concentrarà tots els significats explícits i implícits de la situació excepcional que es viu a Catalunya, un símbol que llençarà un missatge polític clar: s’han acabat els discursos i les paraules i ha arribat l’hora de l’acció. En aquell moment els símbols i missatges anteriors llençats al món per l’independentisme, sobretot les mobilitzacions de l’11 de setembre des del 2012 i la consulta del 9-N i, en menor mesura, les eleccions del 27-S, quedaran com a simples avisos previs que el que està passant a Catalunya és autènticament excepcional.

En definitiva, el que emetrà la llista sense president serà un missatge amb ambició ‘universal’ real. Aquesta qualitat del missatge el diferenciarà de la immensa majoria de missatges polítics que s’emeten habitualment, que en últim terme estan pensats i es dirigeixen només a l’electorat d’un partit en concret o a la part de la ciutadania a la que s’aspira a convèncer perquè voti en un sentit o un altre. O a la ciutadania de tot un país, però negligint la lectura que se’n pot fer des de fora. Per això ha de ser tan nítid, per això cal dificultar al màxim les males interpretacions, que n’hi haurà en qualsevol cas, però que, si el missatge és prou clar, tindran molt poc marge.

Un símbol més potent que un referèndum “normal”

Evidentment bona part d’aquests efectes també es produiran si el que es celebra és un referèndum d’autodeterminació legalment organitzat, sigui perquè hi ha acord amb l’administració central de l’estat, sigui perquè s’ha aconseguit bastir una organització pròpia sense que l’administració central gosi intervenir, que també podria arribar a passar. Però en qualsevol d’aquests dos casos el missatge no tindria la intensitat i la nitidesa que aconseguiria la llista sense president, per l’excepcionalitat que representa.

Perquè l’ús d’una llista com aquesta seria una manera inèdita d’arribar a la independència, una via, a més, a mig camí de les tres identificades com a úniques possibles fins ara, que són el referèndum pactat, la dissolució de l’estat o la guerra civil. Això sol ja atrauria l’atenció del món sencer, perquè seria un fet molt noticiable.

Així doncs en cas de victòria, la repercussió en tots els àmbits del missatge llençat per la llista sense president tindria un efecte polític directe com a mínim equivalent al d’un autèntic referèndum d’autodeterminació, efecte que crearia una situació excepcional que permetria una transició realment constituent.

Una transició que, gràcies a les característiques jurídiques de la fórmula, protegirà els drets i els interessos de tots els implicats directament i indirectament en l’organització de les eleccions convertides en autènticament plebiscitàries per la llista sense president, una protecció que no existirà en cas que es faci un referèndum unilateral en base a les noves lleis del Parlament de Catalunya.

Garantirà, en definitiva, que es pugui fer una transició el més ordenada i incruenta possible, concentrant la tensió en un únic punt, i evitant la dispersió d’aquesta tensió arreu, amb els riscos de conflictivitat que això comportaria. I aquí el terme “conflictivitat” és, es clar, un eufemisme.

Josep Maria Camps

@jmcampsc

4 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A GARANTIA DE TRANSICIÓ

2 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A GEST DE GENEROSITAT

SSATcismogenesi

Primer de tot: què és la #LlistaSensePresident? Doncs una candidatura unitària que es presentaria a unes eleccions autonòmiques catalanes concentrant a tots els partidaris del sí a la independència, tant ciutadans com entitats. I també els partits polítics, que renunciarien a presentar candidatures.

A diferència de Junts pel Sí, aquesta llista no la composarien polítics en actiu sinó únicament persones amb prestigi social. Una altra diferència fonamental, bàsica, és que si aconseguís la majoria absoluta no escolliria president de la Generalitat, sinó que hi renunciaria i això forçaria unes noves eleccions.

En cas de victòria, per tant, posaria en marxa un cicle electoral doble que convertiria la primera cita en un referèndum unilateral i la segona en unes eleccions constituents, ja amb polítics en actiu i amb tots els partits presentant-s’hi amb les pròpies sigles i els seus programes electorals. Tot això en el marc de la legislació vigent.

1 – UNITAT

2 – GENEROSITAT

L’aspecte més problemàtic de la llista sense president és, evidentment, el risc que perdi, és a dir, que no aconsegueixi la majoria absoluta de diputats i, sobretot, de vots i que, per tant, no es pugui aplicar l’esquema revolucionari i transgressor que la motiva. Això, implicaria, per tant, que la legislatura que es generaria seria “normal”, és a dir, autonòmica, d’acord amb l’esquema polític i institucional actualment establert.

Evidentment el ‘referèndum Puigdemont’ també pot perdre, però en el cas de la llista sense president l’escenari que en sortiria seria diferent i força incert, sobretot si les forces ni clarament unionistes ni independentistes s’haguessin presentat i tinguessin un paper clau a l’hora d’establir majories al Parlament. A més, els diputats de la llista no serien polítics en actiu, i per tant, es podria pensar que no tindrien prou experiència ni prou bagatge com per assumir el repte d’una hipotètica legislatura “normal” de quatre anys.

A pesar de tot, i fins i tot en el pitjor dels casos, el què passaria és que hi hauria un Parlament escollit pels ciutadans i amb un encàrrec clar: la gestió de la cosa pública a Catalunya. Per tant, no seria una catàstrofe, sinó simplement la constatació que no hi ha una majoria de ciutadans que aposti de debò per la independència política de Catalunya, i això sol ja seria un resultat bo, perquè hauria estat clarament democràtic i autènticament plebiscitari.

Evidentment no és un risc menor, però és i ha de ser assumible, perquè en això precisament consisteix la democràcia: les decisions que afecten a tothom les prenen la majoria dels ciutadans que voten. Però també cal assumir aquest risc per una altra raó gairebé tant important com aquesta: perquè el propòsit de la llista, que és el propòsit de la gran majoria de ciutadans catalans, els  que desitgen exercir el dret d’autodeterminació, és fer una cosa d’una transcendència enorme, autènticament històrica: decidir el futur polític del país. És una quimera i una frivolitat pensar que es pot fer un pas com aquest sense prendre riscos, i si cal fer la llista sense president voldrà dir que els obstacles hauran impossibilitat el “referèndum Puigdemont”.

Però a més de riscos, la llista sense president comporta també sacrificis, perquè exigeix un “pas al costat” dels partits polítics independentistes i de tots els polítics en actiu que hi treballen. A més, seria desitjable que aquest pas al costat també el fessin les forces sobiranistes no independentistes, per les raons exposades en el primer article d’aquesta sèrie: http://bit.ly/2cNkoRk. És cert que és un pas al costat temporal, i que, a més, en cas de victòria tots els càrrecs polítics del govern seguiran als seus llocs en funcions fins després de les segones eleccions. Però no deixa de ser un sacrifici, perquè se’ls demana que deixin, durant sis mesos, i potser fins i tot durant 4 anys si la llista perd, el protagonisme institucional i social que habitualment tenen, per cedir-lo a una llista unitària i, en últim terme, a la ciutadania.

I perquè és necessari aquest ‘pas al costat’ col·lectiu i massiu? Doncs perquè la gran protagonista d’una ocasió tan excepcional com aquesta és la ciutadania i això ha de quedar més que clar. Una llista amb participació de polítics sempre generaria dubtes i debilitats argumentals que posarien en qüestió tot l’esforç fet. De fet, aquest va ser el principal problema de Junts pel Sí i molt probablement per això fa un any, el 27S, no va rebre el suport esperat pels seus impulsors.

És a dir, els partits polítics són imprescindibles en una situació política normal, perquè són els instruments que permeten fer efectiu el concepte de democràcia. Però davant d’una situació excepcional com la que planteja l’anhel d’autodeterminació de la majoria de ciutadans catalans i els obstacles que està posant l’administració central perquè es porti a terme aquest anhel, el 27S les dinàmiques dialèctiques del joc polític convencional entre els partits per aconseguir el suport dels ciutadans en tant que votants van amagar l’excepcionalitat de la situació i va diluir la intenció plebiscitària de Junts pel Sí.

L’absència dels partits polítics i dels seus representants reforçarà aquesta excepcionalitat i donarà a la llista la significació de la transcendència que l’ocasió reclama. I reforçarà el paper dels ciutadans en tant que ciutadans, perquè mitigarà el tractament merament com a votants que tenen els processos electorals convencionals. Això reduirà el pes de les dinàmiques de màrqueting que té aquest joc polític convencional, en el qual els partits semblen apropiar-se dels ciutadans que els voten com si fossin seus. Els ciutadans mai no són de cap partit polític, però encara ho seran menys davant de l’escenari creat per la llista sense president, que els preguntarà únicament si volen que Catalunya sigui un país políticament independent.

Per tot això, per aquests riscos i aquests sacrificis que comporta, la llista sense president exigeix molta generositat. Generositat dels polítics per fer aquest sacrifici cedint el protagonisme de manera clara a la ciutadania, representada en les persones que formaran part de la llista. I generositat de tothom per entendre que es tracta d’un repte col·lectiu que implica a a la immensa majoria de la ciutadania catalana i que per afrontar-lo cal deixar de banda tots els conflictes secundaris que amaguen i ofeguen la intenció última d’aquest repte.

Un cop assumits els riscos i els sacrificis, concretada la generositat que exigeix i aconseguida la unitat, la llista sense president només comporta avantatges. El primer d’aquests avantatges, i un dels més importants, és que permetrà llençar un missatge, un senyal clar i diàfan arreu. Un missatge que, per la intensitat de l’aposta que implica, provocarà una commoció política a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món sencer.

Josep Maria Camps

@jmcampsc

3 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A MISSATGE AL MÓN

4 – LA LLISTA SENSE PRESIDENT COM A GARANTIA DE TRANSICIÓ